idealpvc@bih.net.ba  |   +387 63 89 92 88   |   Sitemap
de-DEen-US

PVC Prozori sa profilom IDEAL NL

PVC prozorski profil IDEAL NL

PVC Prozori sa profilom IDEAL NL ojačani sa legiranim čeličnim profilima su PVC prozori namijenjeni za HOLANDSKO tržište odlikuju se sljedećim karekteristikama profil štoka dubine ugradnje 120 mm je petokomorni, profil krila dubine ugradnje 70 mm je petokomorni, zajedno sa staklom 4*16*4Low-E ili troslojnim 4Low-E*12*4*12*4Low-E punjenim argonom daju prozore odličnih termičkih karakteristika, pogodne za ugradnju na tradicionalni način.

Copyright 2024 by IDEAL d.o.o. Sarajevo
Design and Development by THYME SYSTEMS Sarajevo. | Login